Mỹ đình chỉ dịch vụ hàng không với Venezuela

Mỹ đình chỉ dịch vụ hàng không với Venezuela

Ảnh: dailystar

Tiếp tục cập nhật…

Thanh Tuấn/Báo Tin tức